Et evt. restbeløb tilbagebetales efter slutafregningen ved overførsel til den konto du har oplyst ved ankomst/indbetaling. Vær opmærksom på at der kan gå helt op til 8 uger, før depositum tilbageføres.