Forbrugsafhængige omkostninger som f.eks. strøm og varme er ikke inkluderet i lejeprisen, og skal afregnes særskilt. Der findes dog huse hvor der ikke er installeret synlig måler. Her opkræves enten et fast beløb pr. person/dag eller et fast obligatorisk tillæg pr. booking. Specifikationen fremgår tydeligt af huspræsentationen og lejekontrakten. Vand er i nogle tilfælde inkluderet i lejeprisen; ellers vil det ligeledes blive afregnet særskilt.