• Sådan klager du over et feriehus

  Er du utilfreds med leje af et feriehus, skal du først rette henvendelse til os. Kan der ikke findes en løsning, kan du klage til Ankenævnet for Feriehusudlejning. I så fald skal du udfærdige et klageskrift på den af Ankenævnet udarbejdede formular.

  Du finder en beskrivelse af proceduren og et link til formularen på denne side.

  Ankenævn for Feriehusudlejning
  Amagertorv 9, 2
  1160 København K
  http://www.fbnet.dk/

  Du kan også klage via EU’s klageplatform http://ec.europa.eu/odr.