• Hvordan er jeg stillet hvis jeg opdager en åbenlys fejl eller en tastefejl?

  Vi bruger rigtig mange kræfter på at sikre at alle informationer om vores sommerhuse og ferieboliger er opdaterede og korrekte. Hvis der er tale om åbenlyse fejl og tastefejl, vil det blive vurderet om hvorvidt du vidste eller burde have vist, at der var tale om en fejl.

  Det betyder at hvis du foretager en booking på grundlag af informationer der åbenlyst ikke er rigtige eller er opstået igennem åbenlyse tastefejl, forbeholder vi os ret til uden nogen form for kompensation eller erstatning at annullere bookingen, hvis det vurderes at du vidste/burde have vist at der var tale om en fejl.

 • Jeg har booket men informationerne var forkerte – hvad gør jeg?

  Det er vores ansvar at sørge for at alle informationer er opdaterede og korrekte. Det gør vi meget ud af at sikre os. Hvis det viser sig at der er fejl eller mangler ved sommerhuset, og at disse ikke fremgik af beskrivelsen, skal du omgående kontakte vores lokale samarbejdspartner OG tage kontakt med os, så snart dette er muligt.

  Vi tager dog forbehold for åbenlyse fejl og tastefejl, jf. afsnittet ovenfor.

 • Hvad gør jeg ved en pludselig skade?

  Vi påtager os intet ansvar for en pludseligt opstået skade, f.eks. fejl i elektriske installationer. I tilfælde af strømsvigt anbefaler vi at du først kontrollerer om der blot skal skiftes en sikring eller om HFI relæet har slået fra og derfor skal slås til igen.

  Hvis det ikke er tilfældet eller hvis der er tale om en skade du ikke selv kan udbedre, skal du rette henvendelse til vores lokale samarbejdspartner. Navn og adresse på denne fremgår af lejekontrakten.

  Kan skaden ikke udbedres tilfredsstillende, bedes du sende en skriftlig reklamation til os allerede før eller senest umiddelbart efter hjemkomsten. Det er vigtig at alle fejl og mangler bliver påtalt overfor vores samarbejdspartnere under opholdet og umiddelbart efter disse er konstateret. Overholdes dette krav ikke, bortfalder retten til evtl. godtgørelse/refusion.

 • Hvad gør jeg hvis jeg er generet af skadedyr?

  Vi påtager os intet ansvar for skadedyr som hvepse, fluer, myrer etc. i eller omkring sommerhuset eller ferieboligen.

  Hvis du er generet af skadedyr skal du henvende dig til vores lokale samarbejdspartner, som så vil tage sig af sagen.

 • Hvad nu hvis der udbryder krig, strejke, naturkatastrofer eller lignende?

  Vi påtager os intet ansvar for situationer som måtte opstå som følge af udbrudt eller truende krig, strejke, lockout, rationering, grænselukninger, epidemier, pandemier, naturkatastrofer, forureningskatastrofer (herunder nukleare udslip), nedbrud af kommunikationsnetværk samt andre former for begivenheder der kan karakteriseres som force majeure.